New drone-related projects

RAAS members have recently received a positive funding decision for and started the following drone-related projects:

These and other previously funded and now on-going RAAS-related projects can be found from the Projects page.

På global nivå ökar handeln med läkemedelsprodukter kraftigt. Detta hänger samman med de senaste vetenskapliga innovationerna och med befolkningens åldrande. Vi noterar att de övervägande positiva trenderna inom alla sektorer är något tynade av de ekonomiska svårigheter som den brittiska, europeiska och amerikanska marknaden har stött på.

Om vi tittar mer specifikt på de europeiska läkemedels- och bioteknikmarknaderna kan vi konstatera att industrierna fortsätter att investera. Trots denna tillväxt stagnerar läkemedelsmarknaden i Frankrike, trots att det kommer nya läkemedel https://lakare-100mg.com/pills/priligy/.

Fusioner och förvärv fortsätter att påverka denna sektor och har blivit ett vanligt verktyg i förvaltningen av läkemedelsföretag. Det finns många exempel som kan vittna om detta. Sedan några år tillbaka har läkemedelsföretagen letat efter andra sätt att intensifiera sin tillväxt på kort och medellång sikt i stället för att investera i forskning av nya molekyler, som visar sig vara alltför långvarig och kostsam.

Det bör noteras att detta bara är början på förvärvsracet, eftersom flera läkemedelsföretag kommer att ställas inför slutet på patenten för några av sina viktigaste flaggskeppsprodukter. De måste då leta efter nya tillväxthandtag.

We have also many other EU, Business Finland and other project preparations currently ongoing. If your company is interested in joining these preparations, please contact RAAS Coordinator Hannu Karvonen: firstname.lastname@vtt.fi, +358 40 021 6396.

Previous Post
New accepted projects