Uusi julkaisu: Autonomiset järjestelmät ja teknologiayritysten liiketoiminnan muutos

RAAS:in Business-teemaryhmän avaintoimijat ovat julkaisseet uuden White Paperin aiheenaan “Autonomiset järjestelmät ja teknologiayritysten liiketoiminnan muutos”.

Alla linkki white paperiin sekä julkaisun tiivistelmä:

White Paper: Autonomiset järjestelmät ja teknologiayritysten liiketoiminnan muutos (pdf)

TIIVISTELMÄ:
Autonomiset järjestelmät tuovat uusia mahdollisuuksia teknologiayrityksille ja toimitusketjuihin. Samalla ne vaativat ja merkitsevät strategisia muutoksia yritysten liiketoimintamalleissa ja haastavat myös toimialaa ja laajemmin koko yhteiskuntaa muutoksiin.

Tässä esseessä perustelemme, miksi ja miten autonomisten järjestelmien tutkimuksessa on välttämätöntä käsitellä yritysten ja niiden muodostamien verkostojen toimintaa liiketoimintanäkökulmasta ja selvittää myös yhteiskuntaan kohdentuvia institutionaalisia vaikutuksia. Luonnehdimme autonomian edellyttämää strategista ja institutionaalista muutosta, nostamme esille esimerkkejä autonomian vaikutuksista asiakassuhteissa, ydinprosesseissa ja liiketoimintaverkostoissa ja haastamme lukijat pohtimaan keinoja, joilla autonomia voidaan viedä käytäntöön. Lopuksi esitämme kuusi teemaa jatkotutkimukselle.

Previous Post
Dronet kasvinsuojelussa -työpajan yhteenveto ja videotallenne
Next Post
New projects, new members